วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที แบบกล่อง สำหรับโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที แบบกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเช่าพื้นทีบริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถตู้) ตามโครงการอบบรมเพ่ื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
จ้างติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนLEDงานนวัตกรรมไทยจำนวน 97ต้นบ้านดอนเล้า ม.1 บ้านป่าคา ม. 2บ้านโนนม่วงน้อย ม.8 บ้านสันป่าพลวง ม.10 บ้านไชยเจริญ ม.13 บ้านนาหว้า ม.14 บ้านศรีนคร ม.15 ต.ยางหล่อ โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบPara Asphaltic Concrete สายบ้านสันป่าพลวง - บ้านฝายหิน หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างแรงงานซักผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง