เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


มอบบ้านกาชาด หลังแรก ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในปีงบประมาณ 2563 ให้กับ นางสาวบุบผา ทุมแก้ว


วันที่ 16 ​เม.ย. 63​ เวลา​ 09.00 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา มอบให้นางสาวบุบผา ทุมแก้ว บ้านศรีอุดม หมู่ที่11 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ร่วมกันมอบบ้านกาชาด หลังแรก ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในปีงบประมาณ 2563 ให้กับ นางสาวบุบผา ทุมแก้ว อายุ 58 ปี มีบุตร 3 คน ชาย 1 หญิง 2 สภาพปัจจุบันอยู่กัน 2 คน(สามี/ภรรยา) นางสาวบุบผาฯมีสภาพความพิการทางสมอง มีรายได้จากเบี้ยคนพิการ ส่วนสามีมีอาชีพรับจ้าง สภาพครอบครัวค่อนข้างยากจน ด้อยโอกาส

โดยมี นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง นายปัญญา นายสำราญ เมืองศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ นายปัญญา ประทุมวัลย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ พร้อมชาวบ้านศรีอุดม ร่วมให้การต้อนรับ

นางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดทำโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในวันที่ 2 มษายน 2563 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทยในการให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันคาร ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเนื่องจากที่อยู่อาศัย หรือบ้านเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้จัดทำ โครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2563 ในการสร้างบ้านกาชาดหลังนี้ ได้รับความรวมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันจากหลายภาคส่วน ทั้งของอำเภอศรีบุญเรือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมแรง ในการสร้างบ้านครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ครอบครัวของนางสาวบุบผาฯอย่างหาที่สุดมิได้

2021-09-17
2021-06-14
2021-06-02
2020-10-21
2020-10-01
2020-06-02
2020-05-08
2020-05-01
2020-04-27
2020-04-16