เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2565 ]7
2 ประกาศมาตรการป้องกันโควิด 19 [ 4 เม.ย. 2565 ]14
3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต [ 10 พ.ย. 2564 ]18
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2564 ]3
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการ [ 1 พ.ย. 2564 ]3
6 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน [ 9 ก.ย. 2564 ]150
7 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 มิ.ย. 2564 ]207
8 แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 มิ.ย. 2564 ]150
9 วันสงกรานต์ วิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด - 19 [ 9 เม.ย. 2564 ]1
10 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 [ 25 มี.ค. 2564 ]4
11 เทศบาลตำบลยางหล่อ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]145
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู [ 23 พ.ย. 2563 ]152
13 ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ [ 24 ก.พ. 2563 ]161
14 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางหล่อ [ 27 ม.ค. 2563 ]145
15 เพลี้ยกระโดดหลังขาวและการป้องกันกำจัด [ 20 พ.ย. 2561 ]149
16 การตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต เอกสารเผยแพ [ 20 พ.ย. 2561 ]153
17 การปลูกเห็ดโคลน เอกสารเผยแพร่ ประจำเดือน [ 20 พ.ย. 2561 ]143
18 มวนง่ามแมลงศัครูข้าวและการป้องกันกำจัด เ [ 20 พ.ย. 2561 ]171
19 หนองแมลงวัน [ 20 พ.ย. 2561 ]139
20 ลดโลกร้อนร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก [ 1 ต.ค. 2561 ]159
 
หน้า 1|2