เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 

 

 

 

  เทศบาลตำบลยางหล่อ ร่วมกับ สภ.ศรีบุญเรือง สร้างทีมป้องกันการระงับเหตุจากผู้มีอาการป่วยทางจิตก่อเหตุรุ...
      

เทศบาลตำบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ สภ.ศรีบุญเรือง สร้างทีมป้องกันการระงับเหตุจากผู้มีอาการป่วยทางจิตก่อเหตุรุนแรง ภายใต้โครงการ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” สู่โครงการบริ...

 
  เทศบาลตำบลยางหล่อ ร่วมกับ สภ.ศรีบุญเรือง สร้างทีมป...
  ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์สําหรับฉีดพ่นล้า...
  โครงการปลูกป่าและป้องกันภัยป่าร่วมกับสำนักงานทรัพย...
  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย...
  ประกาศ.....ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลยางหล่อ ...
  โครงการพัฒนาทักษะการแปรูปผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพาย ผ...
  ชุด PPE (Personal Protective Equipment) เพื่อมอบให...
  นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบ...
  นายไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำ...
  มอบบ้านกาชาด หลังแรก ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในปีงบป...
 


 
สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางหล่อ ซ้อมแผนระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งฯ
ตลาดวัดบ้านฉัน

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561