เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


นายไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยพร้อมภริยาได้นำแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 2,500 ขวด


วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางหล่อ นายไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยพร้อมภริยาได้นำแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 2,500 ขวด  นำมามอบให้กับประชาชน  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางหล่อ  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  จำนวน 15 หมู่บ้าน  โดยมีนายสำราญ  เมืองศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อพร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา และนางสาวพรพิมล  สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ นางสุภาพร  เจือมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเกล็ดและอสม.ประจำหมู่บ้านเดินทางเข้ามารับมอบแอลกอฮอล์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID 19

2021-09-17
2021-06-14
2021-06-02
2020-10-21
2020-10-01
2020-06-02
2020-05-08
2020-05-01
2020-04-27
2020-04-16