เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวโพดสร้างอาชีพ


วันที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 10.30 น. นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวโพดสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมหลังฤดูการทำนา โดยได้รับฟังปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนและช่วยเหลือในการทำอาชีพการเกษตร โดยมีนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง นายสำราญ เมืองศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อพร้อมคณะผู้บริหาร และนางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะ ณ ไร่ข้าวโพด นายสมาน โคตรมงคล หมู่ 2 บ้านป่าคา ตำบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรื่อง จ.หนองบัวลำภู

2021-09-17
2021-06-14
2021-06-02
2020-10-21
2020-10-01
2020-06-02
2020-05-08
2020-05-01
2020-04-27
2020-04-16