เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


ชุด PPE (Personal Protective Equipment) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเกล็ด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้าน


วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลยางหล่อ โดยท่านสำราญ  เมืองศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ นางสาวพรพิมล  สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาล มีนโยบายให้จัดซื้อชุด PPE (Personal Protective Equipment) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเกล็ด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์  อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์  อสม.  ผู้นำชุมชนที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเสียสละ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และ ขอให้ประเทศไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว

2021-09-17
2021-06-14
2021-06-02
2020-10-21
2020-10-01
2020-06-02
2020-05-08
2020-05-01
2020-04-27
2020-04-16