เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาทักษะการแปรูปผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพาย ผ้าขาวม้าเย็บมือ กลุ่มผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการองค์กรสตรีตำบลยางหล่อ


วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563​ เวลา​ 10.00 น. โครงการพัฒนาทักษะการแปรูปผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพาย ผ้าขาวม้าเย็บมือ กลุ่มผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการองค์กรสตรีตำบลยางหล่อ โดยมี นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายสำราญ เมืองศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ พร้อมกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ในตำบลยางหล่อเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้“ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงทางรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ มีความรู้ ความสามารถที่จะ สร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยัง เป็นการพัฒนาศักยภาพ ทางการตลาด ในด้านการผลิตการบริหารจัดการกลุ่ม และมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ”
2021-09-17
2021-06-14
2021-06-02
2020-10-21
2020-10-01
2020-06-02
2020-05-08
2020-05-01
2020-04-27
2020-04-16