เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัยนางอุไร โพธิ์คำนึง บ้านเลขที่ 1 หมู่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. - นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู, สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, และปกครองอำเภอศรีบุญเรือง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ, เครื่องนุ่งห่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ประสบอัคคีภัยคือ นางอุไร โพธิ์คำนึง บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู - โดยมีนายสำราญ เมืองศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ, น.ส.พรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ ปลัด เทศบาลตำบลยางหล่อ ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาฯ ตำบลยางหล่อ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมฯ - ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

2021-09-17
2021-06-14
2021-06-02
2020-10-21
2020-10-01
2020-06-02
2020-05-08
2020-05-01
2020-04-27
2020-04-16