เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าและป้องกันภัยป่าร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลยางหล่อได้บูรณาการโครงการปลูกป่าและป้องกันภัยป่าร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อกล่าวให้การต้อนรับ และร่วมกันปลูกป่า ปล่อยปลาลงสู่ธรรมชาติ ที่บริเวณที่พักสงฆ์แจ้งใหญ่(ธ)บ้านไชยเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลยางหล่อ พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่ตามโครงการมหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยางหล่อ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมน้ำใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2564 และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ
2021-09-17
2021-06-14
2021-06-02
2020-10-21
2020-10-01
2020-06-02
2020-05-08
2020-05-01
2020-04-27
2020-04-16