เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

งานส่งเสริมการศึกษา


 นางสาวดาริน  ฟองแก้ว
นักวิชาการศึกษา
 
 
  นางสาวกฤษณา  บัวระภา  
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
     
  นายปริญญา  โสมายัง  
   ผู้ช่วยนักสันทนาการ  

     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อศูนย์เทศบาล 1
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่อศูนย์เทศบาล 2
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์บ้านโนนสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์วัดสว่างอำนวยพร


     
นางโสภิดา  มีศรีกุล
     
ครู คศ.1
     


 
 
 
 นางทองเหลี่ยน  จรุงพันธ์
     
 ครู คศ.1
     


 
 
 นางหนูกราน  สีดาทัน
     
่ครู คศ.1
     

   
 
นางระเบียบ  โพธิ์ปัสสา
     
ครู คศ.1
     

   
 
นางบานเย็น  พรมดี
     
ครู คศ.2
     

      
นางสายรุ่ง  พลโฮม
      
ครู คศ.1
      
        
 นางวารุณี  ศรีสมพร
      
ครู คศ.1
      
        
 นางถวิล  สัตนาโค
      
 ผู้ดูแลเด็ก
      
 
      
 นางสาวศรีอัมพร  ปานพรม
      
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก