เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าคา [ 15 พ.ย. 2564 ]3
2 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]2
3 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านสันป่าพลวง - บ้านฝายหิน หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]23
4 ประกาศ เทศบาลตำบลยางหล่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED งานนวัตกรรมไทย จำนวน 97 ต้น [ 27 ก.ย. 2564 ]22
5 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โดยวิธีคัดเลือก จ้างพร้อมติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED งานนวัตกรรมไทย จำนวน 97 ต้น [ 23 ก.ย. 2564 ]38
6 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดจ้างของเทศบาลตำบลยางหล่อ โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านสันป่าพลวง - บ้านฝายหิน หมู่ที่ 10 [ 14 ก.ย. 2564 ]22
7 ประกาศ เทศบาลตำบลยางหล่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านสันป่าพลวง - บ้านฝายหิน หมู่ที่ 10 [ 10 ก.ย. 2564 ]23
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านหนองเป็ด [ 26 พ.ย. 2563 ]36
9 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเป็ด หมู่ 9 ตำบลยางหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 พ.ย. 2563 ]34
10 การเปิดเผยราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเป็ด หมู่ 9 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ย. 2563 ]33
11 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 9-บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 10 [ 24 เม.ย. 2563 ]37
12 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-place Recycling สายบ้านศรีอุดม หมู่ 11-บ้านสันป่าพลวง หมู่ 10 [ 24 เม.ย. 2563 ]36
13 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-place Recyling สายบ้านศรีอุดม หมู่ 11 - บ้านสันป่าพลวง หมู่ 10 ตำบลยางหล่อ [ 22 เม.ย. 2563 ]34
14 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 9-บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลยางหล่อ [ 20 เม.ย. 2563 ]31
15 เผยแพร่แผนการัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]32
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนสายบ้านนาหว้า ฝายน้ำล้น-นานายเหมราช หาญเชิงชัย หมู่ที่ 14 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]36
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเกรดปรับแต่งถนนสายป่าช้าบ้านยางหล่อ - สามแยกป่าคา, วังโปร่ง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]32
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนสายสามแยก - ศรีอุดม-สันป่าพลวง-ที่นานายบุญ แสนเห็มทอง ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]32
19 ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา [ 28 ม.ค. 2562 ]31
20 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางยู สายบ้านนายทองสุข พิมพ์มาตร หมู่ 14 [ 22 ต.ค. 2561 ]35
 
หน้า 1|2|3|4