เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]39
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-place Recycling สายบ้านศรีอุดม หมู่ 11 - บ้านสันป่าพลวง หมู่ 10 ตำบลยางหล่อ [ 8 พ.ค. 2563 ]55
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 9 - บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลยางหล่อ [ 8 พ.ค. 2563 ]39
4 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกเดือน) ปี งบประมาณ พ.ศ.62 [ 15 เม.ย. 2563 ]38
5 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกเดือน) ปี งบประมาณ พ.ศ.62 [ 1 ม.ค. 2563 ]41
6 แแบบรายงานผลของการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงปม.61 [ 20 พ.ย. 2561 ]37
7 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกเดือน) ปี งปม.61 [ 20 พ.ย. 2561 ]41