เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์สําหรับฉีดพ่นล้างมือให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลยางหล่อ


วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลยางหล่อ นำโดย นายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยางหล่อ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์สําหรับฉีดพ่นล้างมือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ในสังกัดเทศบาลตำบลยางหล่อ,โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลยางหล่อทั้ง 5 โรงเรียน และโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เพื่อให้นักเรียนและคุณครูใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงเรียน (ด้วยความห่วงใยจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง)

2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-01-12
2021-10-27
2021-09-17
2021-08-25
2021-06-14