เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลตำบลยางหล่อผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]37
2 สรุปการใช้พลังงาน ปี 2564 [ 18 ก.ค. 2565 ]63
3 วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2565 ]71
4 ประกาศมาตรการป้องกันโควิด 19 [ 4 เม.ย. 2565 ]80
5 รายการผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]70
6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต [ 10 พ.ย. 2564 ]75
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2564 ]55
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการ [ 1 พ.ย. 2564 ]49
9 ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน [ 9 ก.ย. 2564 ]204
10 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 มิ.ย. 2564 ]261
11 แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 มิ.ย. 2564 ]208
12 วันสงกรานต์ วิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด - 19 [ 9 เม.ย. 2564 ]53
13 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 [ 25 มี.ค. 2564 ]52
14 เทศบาลตำบลยางหล่อ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]198
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู [ 23 พ.ย. 2563 ]212
16 ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ [ 24 ก.พ. 2563 ]218
17 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางหล่อ [ 27 ม.ค. 2563 ]201
18 เพลี้ยกระโดดหลังขาวและการป้องกันกำจัด [ 20 พ.ย. 2561 ]202
19 การตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต เอกสารเผยแพ [ 20 พ.ย. 2561 ]208
20 การปลูกเห็ดโคลน เอกสารเผยแพร่ ประจำเดือน [ 20 พ.ย. 2561 ]204
 
หน้า 1|2