เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
   
 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีว...
เทศบาลตำบลยางหล่อร่วมกับชุมชนจัดโครงการวัดประชารัฐ...
เทศบาลตำบลยางหล่อจัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉ...
 


 
สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางหล่อ ซ้อมแผนระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งฯ
ตลาดวัดบ้านฉัน

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561