เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลยางหล่อ ร่วมกับ สภ.ศรีบุญเรือง สร้างทีมป้องกันการระงับเหตุจากผู้มีอาการป่วยทางจิตก่อเหตุรุนแรง ภายใต้โครงการ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” สู่ “1 ตำบลสู่ 1 หมู่บ้าน 1 ทีมไม้ง่าม”


เทศบาลตำบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ สภ.ศรีบุญเรือง สร้างทีมป้องกันการระงับเหตุจากผู้มีอาการป่วยทางจิตก่อเหตุรุนแรง ภายใต้โครงการ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” สู่โครงการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชสุดยอด “1 ตำบลสู่ 1 หมู่บ้าน 1 ทีมไม้ง่าม” ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำหมู่บ้านตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง ภายใต้โครงการ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” สู่โครงการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชสุดยอด “1 ตำบลสู่ 1 หมู่บ้าน 1 ทีมไม้ง่าม” ของเทศบาลตำบลยางหล่อ โดยมีนายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง พ.ต.ท.สุภี พลดงนอก รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.รักษา ไชยนา สวป.สภ.ศรีบุญเรือง และ คณะวิทยากรตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม นายเหมราช เปิดเผยว่า การจัดฝึกอบรมดังกล่าว สืบเนื่องจากปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ มีผู้ป่วยจิตเวช คนวิกลจริตจากการใช้ยาเสพติด ได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งและก่อเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งบุคลากรในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะในการป้องกันตนเองขณะเข้าระงับเหตุในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อญาติผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นที่ถูกกระทำ สร้างความหวาดระแวง ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลยางหล่อ จึงบูรณาการ ร่วมกับ สภ.ศรีบุญเรือง เพื่อสร้างทีมงานจากผู้นำของแต่ละชุมชนหมู่บ้าน เป็นทีมป้องกันการระงับเหตุจากผู้มีอาการป่วยทางจิตก่อเหตุรุนแรง ในการเข้าระงับเหตุ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับเหตุ จากไม้ง่าม แห และวัสดุอื่นๆที่จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยทางจิตเวช เป็นการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาเหตุเบื้องต้นของบุคลากรในพื้นที่ตามหลักยุทธวิธี พ.ต.อ.อัษดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ตำรวจภูธรภาค 4 ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีโครงการ ”นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” และ สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ จึงได้จัดทำโครงการ 1 ทีมผู้พิทักษ์ 1 ผู้ป่วยจิตเวช ขับเคลื่อนไปสู่ 1 หมู่บ้าน 1 ทีมไม้ง่าม โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช ในเขตอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการป้องกันและระงับเหตุกรณีมีผู้ป่วยจิตเวชก่อเหตุรุนแรง ซึ่งวิธีการระงับเหตุและควบคุมผู้ป่วยจิตเวช จะต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติและผู้ป่วยจิตเวช คือการระงับเหตุด้วยไม้ง่ามจากเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันระงับเหตุ และควบคุมสถานการณ์วิกฤติได้อย่างทันท่วงที

2023-07-27
2023-07-27
2023-06-30
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-04-04
2022-03-25
2022-03-22
2022-01-12