เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
 


การฝึกอาชีพเสริม สาขาการจัดสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่


การฝึกอาชีพเสริม สาขาการจัดสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ สำนักงบานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการจัดสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ วัดสว่างชัยศรี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
2022-07-26
2022-04-26
2022-04-11
2022-03-25
2022-03-22
2022-01-12
2021-10-27
2021-09-17
2021-08-25
2021-06-14