เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
กองช่าง

 
 
  นายประชา สถิตอินทาพร
 
  ผู้อำนวยการก่องช่าง

 
 
 
  นางเพียงสูรย์ ศรีสุนนท์  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
   


 
งานสาธารณูปโภค

งานไฟฟ้าสาธารณสุข

งานธุรการว่าง ว่าง ว่าง
จนท.บริหารงานช่างชำนาญการ จนท.บริหารงานช่างชำนาญการ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง ว่าง น.ส.วิชชุดา วรเทพนันทกิจ
 ผช.ช่างโยธา  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ผู้ช่วยธุรการกองช่าง
 
นายพรศักดิ์ ขมิ้นเขียว นายศศิธร สุระพันธ์  
 ผช.ช่างสำรวจ  ผช.ช่างไฟฟ้า