เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]58
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]56
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]196
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-place Recycling สายบ้านศรีอุดม หมู่ 11 - บ้านสันป่าพลวง หมู่ 10 ตำบลยางหล่อ [ 8 พ.ค. 2563 ]227
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 9 - บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลยางหล่อ [ 8 พ.ค. 2563 ]196
6 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกเดือน) ปี งบประมาณ พ.ศ.62 [ 15 เม.ย. 2563 ]194
7 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกเดือน) ปี งบประมาณ พ.ศ.62 [ 1 ม.ค. 2563 ]196
8 แแบบรายงานผลของการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงปม.61 [ 20 พ.ย. 2561 ]193
9 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกเดือน) ปี งปม.61 [ 20 พ.ย. 2561 ]199