เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]41
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]37
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]39
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]38
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]42
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]42
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางหล่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]48
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางหล่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2563 ]39