เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


คู่มือปฏิบัตงานตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัตงานตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ