เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต    เอกสารประกอบ

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ