เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ