เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ITA


ข้อมูลสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือน (ตุลาคม64-มีนาคม65)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือน (ตุลาคม64-มีนาคม65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ