เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
การปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]34
2 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]33
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 8 ม.ค. 2562 ]34
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 ธ.ค. 2561 ]37
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 7 พ.ย. 2561 ]34
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ก.ย. 2561 ]33
7 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 17 ก.ค. 2561 ]35
8 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ทักซ้อน [ 16 พ.ค. 2561 ]34