เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.yanglor.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]32
2 นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 24 ต.ค. 2562 ]38
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 24 ต.ค. 2562 ]41
4 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 ต.ค. 2562 ]42
5 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลยางหล่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]38
6 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 [ 7 ม.ค. 2557 ]39